Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Ponuka našich služieb

  Ponuka našich služieb

  Vážení čitatelia, aj keď je momentálne Novohradská knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zatvorená, niektoré naše služby prístupné z webu sú Vám k dispozícii. Jedná sa - o vypožičiavanie e-kníh cez online katalóg (návod na stiahnutie nájdete na stránke knižnice v sekcii Katalógy→e-knihy) - vypracovanie rešerší (formulár je k dispozícii na stiahnutie na našej stránke: sekcia Knižnica →Služby→Žiadosť o rešerš, poplatok v sume 3,- € je potrebné uhradiť dopredu na číslo účtu Štátnej pokladnice uvedené v dolnej časti formulára).

  Čítať ďalej...

 • Oznam o finančnej podpore

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja bol v Novohradskej knižnici v roku 2019 realizovaný nákup akvizície v počte 744 knižných jednotiek v hodnote 8 041 €. Novohradská knižnica z kapitálových prostriedkov realizovala vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia objektu Novohradskej knižnice” – vypracovanie PD na rekonštrukciu časti objektu Vo výške 7 420€ a vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strechy – aktualizácia PD“ vo výške 5 190€.

  Čítať ďalej...

 • Čitatelia - čitateľom

  Čitatelia - čitateľom

  Pre našich čitateľov aj nešitateľov ponúkame výber prebytočných kníh, ktoré si môžu vybrať z regálu umiestneného pod bránou pri služobnom vchode Novohradskej knižnice a NOS (ul. J. Kármána 2, Lučenec)

  Čítať ďalej...

 • Knižné ilustrácie majstra Hložníka

  Knižné ilustrácie majstra Hložníka

  Akademický maliar Vincent Hložník, dvojnásobný laureát štátnej ceny a nositeľ medzinárodnej ceny Nadácie Davida E.Brighta. Vincent Hložník pôsobí ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde pod jeho odborným vedením vyrastá najmladšia generácia výtvarníkov - grafikov.

  Čítať ďalej...

 • Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  22 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa podľa svojho zamerania stará o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity. Naším digitálnym sprievodcom kultúrnymi službami vám chceme ukázať, že vieme ponúkať aj široké spektrum zaujímavých služieb. Nielen tie tradičné, s ktorými ste sa už určite stretli, ale aj jedinečné, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

  Čítať ďalej...

 • Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Prírastky knižného fondu NKLC. Akvizíciu z verejných fondov podporil Fond na popdporu umenia, ktorý je hlavným sponzorom projektu.

  Čítať ďalej...

 • Týždeň slovenských knižníc - 2020

  Týždeň slovenských knižníc

  2.2.2020 – Hry –Rozprávkové čelenky ( od 10,00 – 12,00 hod.) 3.2.2020 – Tvorivé dielne (od 10,00 – 12,00 hod.) 4.3.2020 – Únia nevidiacich a slabozrakých (od 10,00 – 12,00 hod.) 4.3.2020 - Môj život kamionistky – beseda s Jarmilou Zacher Pajpachovou ( o 16.30 hod.) 5.3.2020 – Deň otvorených dverí – hráme sa na knihovníka (od 10,00 – 12,00 hod.) 5.3.2020 - Výživa ako cesta ku zdraviu a slobode. Ing.Andrea Svinciak - wellness tréner a výživový poradca ( o 16,00 hod.) 6.3.2020 – Kreslíme si rozprávku (od 12,00 – 16,00 hod.)

  Čítať ďalej...

 • Posledná k. & k. barónka

  Posledná k. & k. barónka

  S týmto názvom prináša životný príbeh Margity Czóbelovej, ženy, ktorú maľoval Nándor Katona a kreslil Elemér Köszeghy. Ona sama maľovala a videla maľovať mystického impresionistu Ladislava Mednyánszkeho. Pre londýnske vydavateľstvá ilustrovala detektívky a dobrodružné romány.

  Čítať ďalej...

 • Rozprávky s dobrým koncom - Ján Uličiansky

  Rozprávky s dobrým koncom - Ján Uličiansky

  Rozprávky s dobrým koncom – beseda a autorské čítanie so spisovateľom Jánom Uličianskym – 13.3.2020 o 10.00 hod.

  Čítať ďalej...

Načítavanie...