Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Podujatia a tvorivé aktivity

  Podujatia a tvorivé aktivity na I. polrok šk. roka 2019/2020

  Všetkým školám, škôlkam poskytuje Novohradská knižnica informatívnu prípravu – informácie o všetkých knižnično – informatívnych službách, ktoré poskytujeme a základné informácie pre nových členov knižnice. Informatívna príprava je vždy prispôsobená veku detí.

  Čítať ďalej...

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja bol v Novohradskej knižnici v I. polroku 2019 realizovaný nákup akvizície v počte 655 knižných jednotiek v hodnote 6 359,35€. Novohradská knižnica z kapitálových prostriedkov realizovala vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia objektu Novohradskej knižnice” – vypracovanie PD na rekonštrukciu časti objektu Vo výške 7 420€ a vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strechy – aktualizácia PD“ vo výške 5 190€.

  Čítať ďalej...

 • Dotazník spokojnosti s kultúrnymi službami“

  Dotazník spokojnosti s kultúrnymi službami“

  Milé návštevníčky, milí návštevníci, pomôžte nám získať spätnú väzbu na služby, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj so svojimi 22 kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ponúka. Informácie, ktoré uvediete v dotazníku, sú anonymné a pomôžu nám pri zlepšovaní našej práce a kvality poskytovaných služieb v našich divadlách, knižniciach, múzeách, galérii, osvetových strediskách a hvezdárni. Dotazník, prosíme, vyplňte do 30. novembra 2019.

  Čítať ďalej...

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 2019

  Čítať ďalej...

 • Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  22 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa podľa svojho zamerania stará o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity. Naším digitálnym sprievodcom kultúrnymi službami vám chceme ukázať, že vieme ponúkať aj široké spektrum zaujímavých služieb. Nielen tie tradičné, s ktorými ste sa už určite stretli, ale aj jedinečné, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Ponuka neupotrebovaného hnuteľného majetku

  Ponuka NHM - informácia

  Ponuka neupotrebovaného hnuteľného majetku - informácia

  Čítať ďalej...

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...