Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oddelenie beletrie a čitáreň bude od 24.9.2018 do odvolania z dôvodu renovácie knižnice dočasne uzavreté. Výpožičný proces pre oddelenie beletrie bude realizovaný na oddelení náučnej literatúry.
 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Rekonštrukcia oddelenia beletrie, časť detektívok/Aktualizácia knižnično-informačného systému Clavius/Nákup akvizície, doplnenie knižničného fondu

  Čítať ďalej...

 • Jozef Banáš

  Jozef Banáš

  Kniha Prebijem sa! objavuje M. R. Štefánika ako človeka z mäsa a kostí − s túžbami, láskami, víziami, ale aj s bolesťami a trápením. Čitateľ sa dozvie aj nové a neznáme detaily zo Štefánikovej vedeckej, vojenskej a politickej kariéry.

  Čítať ďalej...

 • Pavel Mičianik

  Pavel Mičianik

  Koniec 1. svetovej vojny, vznik Česko-slovenskej republiky a Slovenská republika rád v Novohrade 1918 - 1919 ...alebo aj od rozprávok k národným dejinám. Prednáška historika, politológa, vedeckovýskumného pracovníka PhDr. Pavla Mičianika, PhD., M.A. (Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) k významnému výročiu ukončenia I. svetovej vojny a výročiu vzniku Prvej Československej republiky

  Čítať ďalej...

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

  Plánované podujatia v rámci cyklu "Brána príbehov dokorán".

  Čítať ďalej...

 • Spolu to zvládneme - knihy nám pomôžu

  Spolu to zvládneme - knihy nám pomôžu

  Časový harmonogram tvorivých dielní a workshopov, ktorý budeme realizovať v rámci cyklu podujatí "Spolu to zvládneme – knihy nám pomôžu". Všetky aktivity a podujatia sa budú konať na oddelení detí Novohradskej knižnice ZADARMO.

  Čítať ďalej...

 • Literárny Lučenec 2018

  Literárny Lučenec 2018

  Novohradská knižnica vyhlasuje XII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, uzávierka súťaže: 30.9.2018

  Čítať ďalej...

 • Kultúrne poukazy 2018

  Kultúrne poukazy 2018

  Prijímame kultúrne poukazy 2018 na úhradu členského poplatku v termíne do 20. novembra.

  Čítať ďalej...

 • Čitárik 2018/01
 • Čitárik 2017/02

Načítavanie...