Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie
Veľkosť:
5.99 MB
Dátum:
05. apríl 2019

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO

 

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia strechy nad objektom Novohradskej knižnice, J. Kármána 2, 984 01  Lučenec – II.Etapa.

 

Opis predmetu:

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby DRS) pre projekt s názvom „Rekonštrukcia strechy nad
objektom Novohradskej knižnice , ul . J . Kármána 2,Lučenec- II. Etapa“ , projektu dočasného dopravného značenia, projektu plánu organizácie výstavby, vykonávania
autorského dozoru (rozsah 40 hodín) počas realizácie stavby zhotoviteľom stavby až po odovzdanie realizovaných prác zhotoviteľom stavby objednávateľovi , zamerania
skutkového stavu pre účely spracovania PD. Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektu stavby a zabezpečenie potrebných vyjadrení od dotknutých organizácií vyplývajúcich zo zmeny plechovej krytiny na škridlu.
Budova v správe Novohradskej knižnice je národná kultúrna pamiatka, evidovaná v ÚZPF „banka“ č. 3498/1.

 
 
 
Powered by Phoca Download