Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

  • Oddelenie beletrie a čitáreň bude od 24.9.2018 do odvolania z dôvodu renovácie knižnice dočasne uzavreté. Výpožičný proces pre oddelenie beletrie bude realizovaný na oddelení náučnej literatúry.

Načítavanie...Na deviatom ročníku súťaže sa zúčastnilo 124 súťažiacich, ktorí zaslali spolu 225 prác. Odborná porota v zložení Klára Volentová, Mgr. Gabriela Kulichová a Mgr. Martin Dzúr ocenila 21 súťažiacich. Práce boli rozdelené do troch kategórií: základné školy, stredné školy a dospelí - poézia a próza.

 

Okrem toho boli udelené tri špeciálne ceny: Cena primátorky (za inovačný a tvorivý prístup), Cena riaditeľky Domu Matice Slovenskej v Lučenci (za udržiavanie slovenského jazyka a tradícií v srbskej Kovačici), Cena riaditeľky Novohradskej knižnice (za nekonvenčný prístup v tvorbe). Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 19. novembra v obradnej sieni Mestského úradu v Lučenci. Krásnu atmosféru doplnili žiaci Základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici. Niektoré z ocenených prác predniesol Matej Gajdoš - študent Gymnázia B.S.Timravy.