Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

  • Oddelenie beletrie a čitáreň bude od 24.9.2018 do odvolania z dôvodu renovácie knižnice dočasne uzavreté. Výpožičný proces pre oddelenie beletrie bude realizovaný na oddelení náučnej literatúry.

Načítavanie...Deň 23.11.2016 bol pre Novohradskú knižnicu, ale hlavne pre ocenených účastníkov Literárneho Lučenca 2016, tým slávnostným dňom. V obradnej sieni MsÚ sa konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, poézia a próza. Do X. ročníka súťaže  sa prihlásilo 107 amatérskych autorov zo všetkých kútov našej vlasti, ktorí spolu  do súťaže zaslali 157 súťažných prác.  Podmienkou zaslania súťažných prác bolo, že musia byť  pôvodné a doteraz  nezverejnené. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách.

 

Odborná porota v zložení: Klára Volentová, Mgr. Martin Dzúr, PhD. a Mgr. Gabriela Kulichová, vyhodnotila a určila poradie ocenených v jednotlivých kategóriách. V troch vekových kategóriách bolo udelených 19 cien a 3 mimoriadne ceny, Cena primátorky mesta Lučenec, Cena riaditeľky Domu matice slovenskej a Cena riaditeľky Novohradskej knižnice.
V I. vekovej kategórii poézia, všetky 3 miesta obsadili autori z Lučenca: Marco Matúška, Ema Kačániová, Michal Michalík (Lučenec). V literárnej forme próza si krásne 2 a 3 miesto „vypísal“ Filip Žilka a Nikolaj Matisko (Lučenec). Cenu primátorky mesta Lučenec za pridanie správnych ingrediencií pre pravdivosť básní získal František Széplaky (Lučenec).
Za predchádzajúcich X. ročníkov sa do literárnej súťaže zapojilo celkovo 1 007 milovníkov a tvorcov umeleckého slova, ktorí nám spolu zaslali 2 154 literárnych prác.
Pozdravné slovo účastníkom súťaže od autorky detských kníh vyslovila PhDr. Marta Hlušíková, spisovateľka, autorka odbornej a detskej literatúry a poetka Hana Košková.
Všetci autori a ich literárne práce sú uverejnené v ZBORNÍKU ocenených prác X. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

Súťaž je venovaná pamiatke slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej - Timrave, ktorej život a dielo sú späté s Novohradom a mestom Lučenec.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kníhkupectvo Július Dováľ, kníhkupectvo Golem – Róbert Stuller.
Hudobným doprovodom a sprievodným slovom nás sprevádzali umelci z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca a ZPOZ p. Renata Perželová -Libiaková.
Touto cestou ešte raz gratulujeme všetkým oceneným, ďakujeme za účasť a podporu hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a tešíme sa na XI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec 2017“