Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Zmena otváracích hodín od 30.11.2018. Z dôvodu výmeny vykurovacích telies sú dočasne upravené prevádzkové hodiny knižnice.

   

  Dočasné otváracie hodiny

Načítavanie...Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzdelávacie a metodické služby.

 • informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch, o poskytovaných službách - osobne, telefonicky, e-mailovou poštou, službou „Spýtajte sa knižnice“ na webovej stránke NKLC
 • rešeršné služby (príloha 1)
 • konzultácie k problematike knižničnej práce
 • exkurzie a prednášky, hodiny informatickej výchovy detí a študujúcej mládeže
 • konzultácie pri vyhľadávaní v on-line katalógu a iných databázach
 • zhotovenie kópie časti dokumentu knižnice na požiadanie používateľa pre vlastné účely

Zdravotne postihnutým môže knižnica na požiadanie zabezpečiť rozvoz knižničných dokumentov domov.

 

VÝŇATOK

 

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

8. Iné služby

 

Písomné, faktografické a referenčné informácie

 • jednotlivo za kus, prípadne aj podľa rozsahu strán 1,00 €