Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

  • Zmena otváracích hodín od 30.11.2018. Z dôvodu výmeny vykurovacích telies sú dočasne upravené prevádzkové hodiny knižnice.

     

    Dočasné otváracie hodiny

Načítavanie...Zabezpečujeme prístup ku klasickým a elektronickým bibliografickým a plnotextovým informačným zdrojom s možnosťou samostatného rešeršovania, vyhľadávania informácií, faktov. Na požiadanie vypracujú odborní rešeršní pracovníci registrovaným používateľom profesionálne odborné tematické a citačné rešerše z licencovaných a voľne prístupných domácich a zahraničných databáz formou bibliografického súpisu relevantnej literatúry. Profesionálne rešeršné služby sú spoplatnené.

 

VÝŇATOK

 

 PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

7. Rešeršné služby

 

Poplatok za vypracovanie rešerše je platený vopred, doba trvania je 2 týždne

  • vypracovanie rešerše: 3,00 €