Vytlačiť

Každoročne sa v priestoroch Novohradskej knižnice počas Týždňa slovenských knižníc stretávajú deti a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, aby sa na pôde knižnice oboznámili s prácou knihovníkov. Práca knihovníkov  nespočíva len v požičiavaní kníh, ale aj v aktivitách, ktorými sa snažíme spestriť naše služby. Srdečne vás pozývame do Novohradskej knižnice na nasledovné aktivity.

 

 

 

Členský poplatok na rok pre nových čitateľov je od 05.03.2018 do 09.03.2018 zadarmo


 

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Prezentácia PhDr. J. Kopáčikovej k TSK 2018

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Plagáty TSK 2018 na stiahnutie 

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Knižničná hliadka 2018 na stiahnutie