Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 22.novembra 2017, sa konalo slávnostné vyhodnotenie XI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec 2017“. Tentoraz sme sa zišli v historickej budove Radnice na ulici Dr. Herza. Po krátkom kultúrnom programe o ktorý sa postarali žiaci SZUŠ n.o. na Novohradskej ulici 2, príhovoroch riaditeľky PhDr. Mgr. Daši Filčíkovej a primátorky PhDr. Alexandry Pivkovej si víťazi jednotlivých kategórií prevzali diplomy a vecné ceny.

 

Sťažilo sa v troch vekových kategóriách prózy aj poézii. Okrem toho porota v zložení: Klára Volentová, Mgr. Gabriela Kulichová a Mgr. Martin Dzúr PhD., udelila tri mimoriadne ceny: cenu primátorky mesta Lučenec , cenu riaditeľky Domu Matice slovenskej a cenu riaditeľky Novohradskej knižnice-spolu 21 cien. Súťažilo 153 súťažiacich, zaslaných bolo 313 prác a ocenili sme 20 súťažiacich. Bol vydaný zborník ocenených prác. Spoluorganizátori boli: Slovenská asociácia knižníc, Mesto Lučenec, Dom Matice slovenskej Lučenec.

 

Sponzori: Kníhkupectvo Dováľ a Kníhkupectvo Golem.

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia.