Vytlačiť

o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len „BBSK“) na základe ustanovenia § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu.

 

Veľkosť:
213.22 kB
Dátum:
06. august 2018