Vytlačiť

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti

v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Smernica č. 015/2019/UHKBBSK

 

 

Zodpovedná osoba

 

V Novohradskej knižnici, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór BBSK prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci s plnením úloh hlavného kontrolóra BBSK. Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom. Hlavný kontrolór môže plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona a zo smernice č. 003/2015/S UHK BBSK poveriť zamestnancov ÚHK BBSK.

 

Podávanie podnetov

 

Podnet je možné podať elektronickou poštou zaslanou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou zaslanou na adresu: BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie“ DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.